Hoppa till sidans innehåll

Båtplatsbestämmelser


Dessa bestämmelser är för dig som har båtplats i Lännahamnen. Bestämmelserna gäller mellan båtplatsinnehavare och Slite båtklubb i och med att båtplatsinnehavaren betalar sin första avgift. Bestämmelserna kan komma att ändras löpande och aviseras då båtplatsinnehavaren.

1§ Båtplats får inte användas innan platsavgifter och depositionsavgifter är betalda.

2§ Hyresavgift ska betalas till Slite Båtklubb enligt utfärdad faktura. Vid utebliven betalning betraktas platsen som uppsagd och platsen kan överlåtas till annan. Eventuella kvarvarande avgifter dras från depositionen.

3§ Betalda avgifter berättigar till en båtplats. Platsen kan komma att ändras men ska vara likvärdig.

4§ De båtägare som inte sjösatt första juni måste meddela hamnfogden om när de har för avsikt att sjösätta. Om inte så faller platsen till SBK:s förfogande för gästbåtar o.d. Detta gäller oavsett om båtplatsavgiften är betald för säsongen.

5§ Båtplats ska skriftligen sägas upp senast 31 januari och uppläggningsplats senast 30 juni. Sker inte detta debiteras platsen för ett år till. Betalas inte avgiften dras denna från inbetald deposition.

6§ Vid byte av båt kontakta SBK för kontroll av att platsen är säker för den nya båten.

7§ Båtplats får inte överlåtas till annan.

8§ Båtplatsinnehavare är skyldig att följa hamnfogdens anvisningar.

9§ Båt ska hållas ansvarsförsäkrad.

10§ Båten ska förtöjas och fendras av på ett ändamålsenligt sätt så att skador inte uppstår på SBK:s egendom eller andra båtar.

11§ SBK ansvarar inte för skador som förorsakats av annan, som luft- eller vattenföroreningar eller annat orsakat av andra båtar eller anläggningar i land eller annat.

12§ På väl synlig plats på båten skall en av SBK tillhandahållen dekal fästas.

13§ El får endast användas för tillfälliga arbeten ex vis för tvätt och sliparbeten.

14§ De som kontinuerligt önskar ansluta sina båtar till el för underhållsladdning

(OBS! avser ej värme luft/vatten o.d.) vid bryggan kommer att debiteras en avgift per säsong som beslutas av SBK:s styrelse. Anmälan görs till kassör, de som betalat avgift får en märkning som skall sättas på elkabeln.

15§ Båtvagnar, täckningsmaterial, stöttor och annat material för uppläggning ska märkas med namn och telefonnummer och läggas på anvisad plats.

16§ Hyresgäst skall fullgöra en arbetsdag per år. Fullgörs inte detta debiteras en avgift, efter beslut av SBK:s styrelse.

17§ Båt eller annan utrustning tillhörande båt som kvarligger på klubbens anläggningar mer än tre månader utan betalning eller överenskommelse tillfaller SBK.

18§ Undantag från dessa regler kan göras efter ansökan och om det finns särskilda skäl, efter beslut av SBK:s styrelse.

19§ Ändring av adress eller ändrade förhållanden ska snarast meddelas SBK.

20§ Deposition och avgifter beslutas av SBK:s styrelse.

21§ När hyresförhållandet upphör meddelas kontonummer till kassören för återbetalning av depositionen med ev. avdrag.

Uppdaterad: 16 JAN 2022 15:59 Skribent: Roger Hammarström
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Slite Båtklubb - Segling
Tillväxt Gotland, Donners plats 1
62157 Visby

Besöksadress:
Lännahamnen
62448 Slite

Kontakt:
Tel: +46708787590
E-post: kassor@slitebatklubb...

Se all info